Center za družine Igrivi svet

Lahkotno gibanje in nežen stik

 

Namen družinskega centra Igrivi svet je vzpostavitev zdravih družinskih odnosov in ponovne vzpostavitve stika s sabo in naravo. 

Program temelji na gibalnih aktivnostih, (prosti) igri, interdisciplinarnem pristopu, delavnicah in skupinah za starše in bodoče starše, izkustvenih delavnicah za otroke in mladostnike (ki bodo mnogokrat potekale v naravi) ter svetovanjih za vse člane družine. 

Igrivi svet je namenjen vsem vrstam družin v vseh družinskih obdobjih, od načrtovanja družine do kasnejših obdobij, ter vsem članom ožje in širše družine, torej staršem, starim staršem, otrokom od rojstva do mladostništva in mladostnikom od prvih najstniških let do vstopa v odraslost, tudi tistim, ki se soočajo s čustvenimi in vedenjskimi težavami in drugimi vrstami omejitev, torej otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. 

Poslanstvo Centra za družine Igrivi svet je krepiti in opolnomočiti družine, saj verjamemo, da močne in zdrave družine ustvarjajo močno in zdravo skupnost.

Vsebine so financirane s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Mestne občine Novo mesto in so za uporabnike Družinskega centra BREZPLAČNE.

Želim se vključiti!

Vključitev je možna le s predhodno prijavo!

 

Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti                         Mestna občina Novo mesto

Pri našem delu nas podpirajo