Maša Slana

Maša Slana

Maša Slana, ki z ranljivimi skupinami dela že od leta 2014: 

  • stažistka zakonske in družinske terapije,
  • profesorica slovenščine ter
  • strokovna delavka v socialnem varstvu 

 

Sem profesorica slovenščine, strokovna delavka v socialnem varstvu in stažistka zakonske in družinske terapije. Na svoji poklicni poti sem se srečevala z različnimi ranljivimi skupinami: tako z mladostniki, otroki iz rejniških in razbitih družin, z romsko problematiko, v dnevnem centru za osebe s psihotično motnjo, zadnja leta pa kot strokovna delavka skrbim za varstvo, vodenje in zaposlitev odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

Izzivi ob posredovanju v konfliktih na odnosom prijazen način so me navdihnili za iskanje novih, ustvarjalnih orodij, ki omogočajo spoštljivo, a iskreno, spontano komunikacijo. V svoji psihoterapevtski praksi tako nudim pomoč osebam v stiski zaradi ponavljajočih se konfliktov v odnosih, ob slabi samopodobi, s težavami na področju partnerstva ali spolnosti, ob nezvestobi ali ločitvi, ob izgubi bližnjega, srečevanju s tesnobo ali depresijo, osebam s prehranskimi motnjami, v boju z odvisnostjo, srečevanju  z neplodnostjo, ob bolezni partnerja ali otroka, žrtvam spolne, fizične ali čustvene zlorabe, osebam s samouničevalnimi težnjami in drugimi težavami, ki vplivajo na funkcionalnost, počutje in odnose posameznika. 

Terapevtsko delo opravljam po modelu relacijske družinske terapije z integracijo sistemskega pristopa in moderne teorije navezanosti, ki ga je pri nas utemeljil prof. dr. Christian Gostečnik. Pod njegovim vodstvom sem na inštitutu FDI tudi začela s svojo psihoterapevtsko prakso. Znanje redno dograjujem z udeležbo na usposabljanjih in konferencah, tako lokalno kot tudi v mednarodnem prostoru. 

Dobre prakse za delo z mladino in ranljivimi skupinami sem širše raziskovala tudi ob koordinaciji evropskih projektov na področju duševnega zdravja, kjer sem oblikovala in vodila mnoga usposabljanja za strokovne delavce na pedagoškem in socialno-varstvenem področju. Pri teh se še posebno rada poslužujem metod pomoči z umetnostjo in drugih inovativnih pristopov k delu z mladostniki ali psiho-socialnemu delu. Kot bistvenega agenta spremembe pa prepoznavam obnovo izgubljenega dostojanstva, ki osebi v stiski pomaga spoznati svojo avtentično vrednost in jo opolnomočiti za nove korake.

Pri svojem terapevtsko-raziskovalnem delu posebno pozornost posvečam tudi posebnostim v ženski čustveni regulaciji, ki je zaradi specifične nevrološke zasnove še posebej usmerjena v ohranitev odnosa. V ta namen sem oblikovala tudi terapevtsko skupino za ženske, kjer RDT pristop kombiniram z umetnostno terapijo, oblikovan pa je v 12-ih modulih, ki pokrivajo vse glavne mejnike v njenem čustveno-socialnem razvoju. Namen programa je tako opremiti mlade ženske, ki so ob vstopu v svet odnosov zelo ranljive, da znajo svojemu telesu prisluhniti, prepoznati njegova sporočila in jih upoštevati.

Pri našem delu nas podpirajo