Poslanstvo in vizija

Zavod Igrivi svet skrbi za lahkotno gibanje in nežen stik. Spodbujamo vedenja in omogočamo izkušnje, ki vodijo v sproščeno in neboleče gibanje v vseh življenjskih obdobjih. 

Uresničujemo ga z ozaveščanjem inovativnih pristopov različnih ciljnih skupin od rojstva do zrelih let s pomočjo praktičnih prikazov, izobraževalnih aktivnosti in svetovanja. 

Podpiramo in krepimo družine znotraj katerih lahko posamezniki izkoristijo svoj dani potencial in ustvarjajo zdravo skupnost. 
 

Pri našem delu nas podpirajo