Zaupnost

Odnos terapevt klient zavezuje varovanje osebnih podatkov in identitete v skladu z zakonodajo, kar pomeni, da o ničemer kar je povedano na terapiji, terapevt ne sme govoriti z nikomer. Izjema so le situacije, ko je ogroženo klientovo življenje ali življenje koga drugega. V takih primerih pa je terapevt dolžan to prijaviti.

K molčečnosti terapevta zavezujejo osebna etika, Zakon o varstvu osebnih podatkov in Etični kodeks Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

 

Pri našem delu nas podpirajo