Dr. Petja Kovačevič

klepetalnica

Dr. Petja Kovačevič, ki na področju odnosov v družini dela že od leta 2013:

  • doktorica znanosti s področja družinske in zakonske terapije ter
  • univerzitetno diplomirana komunikologinja. 

---

Sem doktorica znanosti s področja zakonske in družinske terapije ter univerzitetno diplomirana komunikologinja.

  • Pri svojem raziskovalno-terapevtskem delu se ukvarjam z vprašanji vzgoje in starševstva, dilem pri vzpostavljanju spoštljivih in varnih medosebnih odnosov ter vzpostavitve osebnega zadovoljstva.

Izvajam individualno, partnersko in družinsko terapevtsko pomoč ljudem, ki so v stiskah zaradi nezadovoljstva s svojim življenjem, ponavljajočih se konfliktov v medosebnih odnosih, čustvenega, fizičnega in spolnega nasilja, nezvestobe v partnerskem odnosu, ločitve ali izgube bližnje osebe, težav pri vzgoji otrok in mladostnikov (neuspešnost v šoli, agresivnost, slaba družba, uživanje psihoaktivnih substanc, socialna izolacija, grožnje s samomorom ipd.), nizke samopodobe (občutki nemoči, nesposobnosti, nevrednosti, strah), depresije, soočanja z (novo) življenjsko situacijo (duševna bolezen v družini, nova služba ali izguba službe, poroka, rojstvo ipd.), različnih odvisnosti (npr. alkoholizem, odnosi, spolnost ipd.), motenj hranjenja in drugih oblik samodestruktivnega vedenja ali drugih težav psihičnega izvora.

Terapevtsko delo opravljam po modelu relacijske družinske terapije. Redno se udeležujem mednarodnih konferenc, strokovnih predavanj in delavnic. Sem članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 

  • Pri sodelovanju v popoldanski gibalnici za otroke od treh let dalje črpam znanja, vodenje, opažanja in usmerjanje na gibanje otrok iz več letnih izkušenj v vlogi plesne pedagoginje.


Pozornost in spodbudo usmerjam na skrb za gibalni razvoj, fizično aktivnost in razvijanje domišljije preko igre, lastnega izražanja in nebesednega jezika. V gibanju je priložnost, da otrok dobi občutek za svoje telo kot celoto, za zavedanje lastnih gibov, prostora in socialnih odnosov, ki ga obdajajo. Da na poti k samostojnosti postane iznajdljiv, bolj samozavesten in gibalno spretnejši. 

Pri našem delu nas podpirajo