JKA v pomoč pri gibalnem razvoju

"K Tadeji sva začela hoditi pri Binetovih šestih mesecih. Zaradi blage hipotonije sem iskala nekaj, kar bi ga spodbujalo pri njegovem gibalnem razvoju. Na skupinske gibalnice sva hodila eno leto. Tedaj je bil že viden izrazit zaostanek v primerjavi z njegovimi sovrstniki. Ko je bil star 22 mesecev, se je ob opori nerodno postavljal na noge. Zato smo se odločili za individualne ure, pri katerih je Tadeja delala po metodi Jeremy Krauss Approach to Special Needs Children and child development.

Bine je na individualnih urah pospešeno napredoval. Najprej ga je bilo treba sprostiti, ker je bil zaradi mišične zakrčenosti v hrbtenici in bokih zelo nefleksibilen. Že po prvi uri je bil pri vstajanju ob opori precej bolj uspešen. V dveh mesecih, malo pred drugim letom, je ob podpori terapij shodil. Najprej je bil zelo neroden in so bile buške del vsakdanjika, v naslednjih treh mesecih pa je postal popolnoma stabilen. Le tu in tam se je kakšen pristanek končal na malo bolj trd način.

Prostor je hitro osvojil in prihajal k Tadeji z navdušenjem. Celotna ura je potekala preko igre in prilagajanja njegovemu trenutnemu počutju in živahnosti. Pri tem je imela Tadeja vedno znova polno idej in energije, kako Bineta pritegniti k sodelovanju. 

Sedaj, pri treh letih, se Binetu skoraj ne pozna, da bi imel z gibalnim razvojem kdaj takšne težave. Gibalno je kos svojim sovrstnikom, zato v skupini ni več tako izgubljen kot na začetku. Nedvomno se lahko za tak napredek zahvalimo uram pri Tadeji."

Kristina in Bine

Kategorija mnenj:

Pri našem delu nas podpirajo